معاون توسعه مدیریت و منابع

باسمه تعالی

رزومه یا زندگینامه علمی (cv  )

1-      اطلاعات شخصی:

نام  

ایمان

نام خانوادگی

داداشی

نام پدر

علی

شماره ملی

2064969675

مرتبه علمی وپایه

استادیار پایه 8

نحوه همکاری و وضعیت استخدامی

تمام وقت و پیمانی

2-      اطلاعات تماس:

تلفن محل کار

01132415153

فاکس

01132415000

پست الکترونیکی (Mail)

idadashi@baboliau.ac.ir

آدرس محل کار

مازندران-بابل-کیلومتر 3 جاده قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی

3-      سوابق تحصیلات دانشگاهی:

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

معدل

دانشگاه محل تحصیل

سال شروع

سال پایان

کارشناسی

حسابداری

17.73

دانشگاه مازندران

1/7/81

31/3/85

کارشناسی ارشد

حسابداری

16.85

علامه طباطبایی تهران

1/7/85

21/6/88

دکتری

حسابداری

18.63

علوم و تحقیقات کرمانشاه

15/11/89

09/10/93

 

4-       سوابق آموزشی(دروس تدریس شده):

ردیف

نام­دانشگاه

عنوان­درس­هایی­که تدریس شده

تاریـخ

نشانی ­دانشگاه

شروع

پایان

1

دانشگاه آزاد واحد بابل

حسابداری مدیریت(دکتری و ارشد)، تئوری حسابداری مالی(دکتری و ارشد)، پژوهش تجربی(دکتری)، تحلیل آماری(دکتری) و ...

1390

ادامه فعالیت

مازندران-بابل-کیلومتر 3 جاده قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی

2

دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

حسابداری مدیریت دکتری

1395

1395

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی

3

دانشگاه پیام نور

حسابداری دولتی-حسابرسی

1388

1389

کیلومتر 1 جاده قائمشهر،

دانشگاه پیام نور بابل

5-      سوابق پژوهشی:

الف ) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر و ISI:

ردیف

عنوان مقاله

محل درج و انتشار

نویسندگان مقاله

نام نشریه یا کتاب

درجه نشر

سال انتشار

شماره

1

تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

دانش حسابداری مالی

علمی پژوهشی

1398

در نوبت چاپ پائیز

داداشی-امیری

2

کمّی‏ سازی گزارش حسابرسان مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیش ‏بینی ورشکستگی گزارشات کمّی‏ شده در مقایسه با نوع گزارش حسابرسی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

علمی پژوهشی

1398

نوبت زمستان

داداشی-زارع-پورطبرستانی

3

امنیت شغلی یا افق تصمیم‌گیری؛ تصدی مدیران و گزارشگری مالی متقلبانه با تکیه بر الزام قانونی بکارگیری حسابرسی داخلی

دانش حسابرسی

علمی پژوهشی

1398

در نوبت چاپ پائیز

داداشی-عتیقی

4

محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش بینی ورشکستگی

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

علمی پژوهشی

1398

نوبت زمستان

داداشی-زارع-پورطبرستانی

5

اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

علمی پژوهشی

1398

نوبت زمستان

داداشی-غلام نیا-فیروزنیا

6

کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

حسابداری مدیریت

علمی پژوهشی

1398

نوبت زمستان

داداشی-نبوی-نبویان-محسنی

7

Stock price prediction using the Chaid rule-based algorithm and particle swarm optimization

Advances in mathematical finance and applications

Indexing in Ministry of Science, Research and Technology

2019

Publish and In Press

داداشی-داودی-آذین فر

8

تاثیر خوشبینی مدیران بر همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

پیشرفت‏های حسابداری

علمی پژوهشی

1397

2

داداشی-یحیی زاده فر-شامخی

9

ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبتنی بر معادلات ساختاری

پژوهش های تجربی حسابداری

علمی پژوهشی

1397

2

داداشی-نوروزی

10

بررسی اثر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار

حسابداری ارزشی و رفتاری

علمی پژوهشی

1397

5

داداشی-حجازی-کلهرنیا-فیروزنیا

11

اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در حداقل سازی مالیات

دانش حسابرسی

علمی پژوهشی

1397

72

داداشی-کرمی-کلهرنیا-فیروزنیا

12

تاثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر پاسخگویی دولت

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

علمی پژوهشی

1397

40

داداشی-سلماسی-کارنما

13

تاثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابرسی

علمی پژوهشی

1397

70

داداشی-کردمنجیری-برادران

14

بررسی تطبیقی هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی

بورس

علمی ترویجی

1393

111

داداشی-فضل الله پور

15

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و نحوه تامین مالی بر کارآیی تکنیکی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری سلامت

علمی پژوهشی

1392

1

داداشی-زارعی-اصغری-

16

بررسی سطح کارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار تهران بر مبنای تکنیک DEA

مدیریت صنعتی

علمی پژوهشی

1392

24

داداشی-سلطان پناه-زارعی

17

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

حسابداری مدیریت

علمی پژوهشی

1389

2

داداشی-حساس یگانه

18

تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه‌ریزی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

علمی پژوهشی

1389

5

داداشی-حساس یگانه

19

تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی

حسابداری مدیریت

علمی پژوهشی

1388

1

داداشی-حساس یگانه

 

ب ) آثار علمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسها:

ردیف

نام و مشخصات کامل مقاله

محل درج و انتشار

نویسندگان مقاله

عنوان و محل  همایش یا کنفرانس

گستره همایش یا کنفرانس

سال انتشار

1

تبیین نقش رقابت بازار محصول در رفتار نامتقارن هزینه ها

کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

ISC

1396

داداشی-زارع-اسدیان

2

تدوین استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی بابل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه‏های مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی

ISC

1393

داداشی-امیری-غفاری

3

تحقیقی انتقادی پیرامون فرایند تدوین استانداردهای حسابداری (بر پایه دانش ریاضیات(

همایش ملی علوم مدیریت نوین

ISC

1393

داداشی-زارعی

4

Study the effects of Implementation of targeted subsidies on the Iran Pharmaceutical industry (GAHP-TOPSIS Method)

Islamic Banking, Accounting and Finance

Malaysia

2012

داداشی-زارعی-سلطان پناه

 

ج)کتابهای تالیف یا ترجمه شده:

ردیف

عنوان­ کتاب

تالیف یا ترجمه

محل انتشار

تاریـخ انتشار

نشانی محل انتشار

چاپ اول

چاپ دوم

1

بودجه بندی سرمایه ای

تالیف

ترمه

1397

-

تهران

2

 

 

 

 

 

 

 

د)پروژه ها یا طرحها پژوهشی انجام شده یا در دست اقدام:

ردیف

عنوان­ پروژه یا طرح

محل انجام پروژه یا طرح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

هدف اجرای پروژه یا طرح

نام همکاران در صورتیکه پروژه مشترک باشد

1

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت

دانشگاه آزاد بابل

1392

1392

طرح درون دانشگاهی

امامقلی پور-منصوزیان

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/13
تعداد بازدید:
2931
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل می باشد.
Powered by DorsaPortal