برگزاری کارگاه هم‌اندیشی سلوک علمی و معرفتی امام جعفر صادق(ع) در واحد بابل
Posted on نوفمبر 11, 2017 07:40


عضو هیأت علمی واحد بابل:
استادان باید به دانشجویان پاسخ‌های اقناعی بدهند

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت: «اگر استادی می‌خواهد نقش واقعی را ایفا کند باید اشراف به بحث داشته باشد و به دانشجویان با حفظ اصول، معرفت و ادب، پاسخ‌های اقناعی بدهد.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، بهروز افشار در کارگاه هم‌اندیشی سلوک علمی و معرفتی امام جعفر صادق(ع) که با شرکت 120 نفر از رؤسای دانشکده‌ها، معاونان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شد با توجه به اینکه روش امام جعفر صادق(ع) ترکیب علم، منطق، ادب، معرفت، انسانیت و آزادگی است، افزود: «صرف داشتن محبت اهل‌بیت(ع) برای شیعه بودن کافی نیست، زیرا بسیارند کسانی که ادعای محبت اهل‌بیت(ع) را دارند، اما شیعه واقعی نیستند. برای شیعه واقعی بودن باید دقیقاً با پیروی از ائمه‌اطهار(ع)، آنان را در گفتار، رفتار، عبادت و ... الگو و سرمشق خود قرار دهیم و به سیره عملی آنان متمسک شویم.»

عضو هیأت علمی واحد بابل مهمترین وظیفه دانشگاهیان به خصوص استادان دانشگاهی را تربیت شادگرادن متناسب با ذوق و قریحه آنان دانست و خاطرنشان کرد: «با توجه به نیاز جامعه، ظرفیت‌‌شناسی و استفاده از ظرفیت‌ها و آسیب‌شناسی و طراحی یک هندسه و نظام درست معرفتی بر اساس الگوبرداری از روش مهندسی امام صادق(ع) و روش علمی و معرفتی ایشان بهترین شیوه تعلیم و تربیت است.»