راهنماي پذیرفته شدگان دوره دکتراي تخصصی بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی
Posted on سبتمبر 11, 2017 11:23
راهنماي پذیرفته شدگان دوره دکتراي تخصصی بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی
راهنماي پذيرفته شدگان دوره دکتراي تخصصي بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامي
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبريک و تهنيت به
پذيرفته شدگان دوره دکتري تخصصي سال 96 دانشگاه آزاد اسلامي ، به اطلاع
مي رساند اعلام نتايج دوره بدون آزمون اين مقطع بر روي سامانه اعلام نتايج مرکز
قاب ل مشاهده www.azmoon.com سنجش و پذيرش دانشگاه به نشاني
مي باشد.
پرونده کليه پذيرفتهشدگان دوره دکتري تخصصي سال 96 جهت احراز
صلاحيتهاي عمومي تحت بررسي است لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان
اين مرحله منوط به تأييد صلاحيت هاي عمومي ايشان توسط مراجع ذيصلاح
خواهد بود.
- پذيرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذيل و با در دست داشتن
مدارك لازم در زمان تعيين شده به محل هاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند.
- با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور، مجوز
ثبت نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت هاي اقامتي
اتباع مزبور و اعلام رسمي آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذيرش اين
افراد به صورت موقت مي باشد.
مدارك لازم براي ثبت نام :
-1 اصل مدرك تحصيلي دوره کارشناسي ارشد و ريز نمرات با ذکر معدل.
-2 اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
3 تمام رخ که در سال جاري تهيه شده باشد (براي × -3 شش قطعه عکس 4
مشمولين 12 قطعه)
-4 اصل و يک برگ فتوکپي کارت ملي.
-5 مدرکي که وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد.
(از جمله فارغالتحصيلان دوره کارشناسيارشد ناپيوسته يا دکتري عمومي يا لغو معافيت
تحصيلي دورههاي مذکور که بيش از يکسال از فراغت از تحصيل فرد نگذشته باشد.)
-6 تکميل و ارائه فرم هاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.
-7 چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش، ثبت نام و تحصيل مشخص شود که
متقاضي فاقد شرايط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذيرش مطابق
ضوابط با وي برخورد خواهد شد.
زمان و محل ثبت نام :
پذيرفته شدگان نهايي کليه رش ته ها لازم است شخصاً در روز سه شنبه
21 شهريورماه جهت ثبت نام به واحدهاي مربوطه که آدرس و تلفن آنها در سامانه
www.sanjesh.iau.ac.ir اينترنتي مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه به آدرس
درج شده است، مراجعه نمايند. همچنين لازم است پذيرفته شدگان جهت اطلاع از
چگونگي ثبت نام ورودي هاي جديد به سايت اينترنتي واحدهاي دانشگاهي نيز
مراجعه نمايند. (آدرس سايت واحدها و مراکز دانشگاهي در سامانه اينترنتي
نيز درج گرديده است). iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس
- عدم مراجعه پذيرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از
ثبت نام تلقي شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.
تبصره : پذيرفته شدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهران مرکزي، تهران جنوب،
تهران شمال، سنندج، نجف آباد، تبريز، کرج، قم، قزوين، بروجرد ، شير از و اراك
جهت اطلاع از چگونگي و زمان ثبت نام مقتضي است به آدرس سايت آن واحد ها
به شرح ذيل مراجعه نمايند.
www.srbiau.ac.ir : علوم و تحقيقات به آدرس
www.iauctb.ac.ir : تهران مرکزي به آدرس
www.azad.ac.ir : تهران جنوب به آدرس
www.iau-tnb.ac.ir : تهران شمال به آدرس
http://rs.iaun.ac.ir : نجف آباد به آدرس
www.iausdj.ac.ir : سنندج به آدرس
www.iaut.ac.ir : تبريز به آدرس
www.kiau.ac.ir : کرج به آدرس
www.qom-iau.ac.ir : قم به آدرس
www.qiau.ac.ir : قزوين به آدرس
www.aiub.ac.ir : بروجرد به آدرس
www.iaushiraz.ac.ir : شيراز به آدرس
www.iau-arak.ac.ir : اراك به آدرس
(Ph.D) ميزان شهريه، هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجويي دوره دکتراي تخصصي
: 96 - سال تحصيلي 97
-1 شهريه پذيرفته شدگان از دو بخش شهريه پايه (ثابت) و متغير تشکيل شده
که به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي اين دوره در هر نيمسال تحصيلي از
دانشجويان دريافت مي گردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشجويان در بدو ورود
به دانشگاه بايد مبلغ 1320000 ريال بابت هزينه خدمات آموزشي به شماره حساب
جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايد.
-2 حق بيمه حوادث مبلغ 27500 ريال مي باشد که هر پذيرفته شده بايد آن را
به حسابي که دانشگاه مشخص نموده واريز نمايد.
-3 پذيرفته شدگان واحدها و مراکز بين المللي و برون مرزي توجه داشته باشند که
(مطابق آئين نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامي) مجوز انتقال، ميهماني و جابجايي
تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد.