معاون دانشجویی و فرهنگی واحد بابل معرفی شد
Posted on سبتمبر 08, 2017 07:36
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد بابل معرفی شد
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد بابل معرفی شد
پنج‌شنبه 16 شهریور 1396 - 14:25
معارفه در بابل
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به عنوان معاون جدید دانشجویی و فرهنگی این واحد معرفی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس واحد بابل در مراسم معارفه دکتر سیف الله فرزانه به عنوان معاون جدید دانشجویی و فرهنگی این واحد و تکریم دکتر عبدالله رجایی لیتکوهی که با حضور مدیران فرهنگی و دانشجوی واحد بابل برگزار شد، گفت: «نگاه دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر به حوزه فرهنگی و دانشجویی یک نگاه دینی و اعتقادی است و نسبت به اجرای فعالیت های فرهنگی در فضای دانشگاه توجه ویژه دارند.»
دکتر همایون موتمنی افزود: «به کارگیری دانشجویان و استادان در فعالیت‌های فرهنگی با روشهای نو با رویکرد اعتقادی و مذهبی می تواند حضور مخاطبان فرهنگی را بیشتر کند.»
وی تاکید کرد: «تعامل، همدلی و همفکری در اجرای فعالیت‌های دینی، فرهنگی و دانشجویی، برگزاری نشست‌های تخصصی و کرسی‌های آزاد‌اندیشی و ایجاد فضای معنوی مهمترین برنامه‌های فرهنگی دانشگاه است.»
در پایان این جلسه از زحمات دکتر عبدالله رجایی لیتکوی در طول دوران تصدی معاونت دانشجویی و فرهنگی قدردانی شد.