گزارش تصویری یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
Posted on سبتمبر 06, 2017 13:03
گزارش تصویری یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شد.