یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران به همت انجمن های علمی،دانشجویی وحوزه پژوهش دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل در تاریخ 14 لغایت16 شهریور ماه سال جاری در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل برگزار خواهد شد.
Posted on سبتمبر 03, 2017 11:03
یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران به همت انجمن های علمی،دانشجویی وحوزه پژوهش دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل در تاریخ 14 لغایت16 شهریور ماه سال جاری در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل برگزار خواهد شد.

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران به همت انجمن های علمی،دانشجویی وحوزه پژوهش دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل در تاریخ 14 لغایت16 شهریور ماه سال جاری در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت:«این کنگره نخستین بار در آذرماه سال 1369 با هدف مطرح شدن آخرین دستاوردهای علمی به همت وابتکار انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار گردید.خوشبختانه روند برگزاری کنگره در سال های بعدی توسط سایر دانشکده های سراسر کشور دنبال شده و آخرین(دهمین)کنگره در شهریور ماه سال 1395 توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد»
عباس ولی پو رافروزی بیان کرد:«دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل با توجه به سابقه چندین دروه ای اجرای همایش در سطح منطقه ای و ملی ،وجود امکانات مناسب برگزاری همایش ها و دارا بودن تنها دانشکده دامپزشکی مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی مصوب وزارت علوم در شمال کشور وبا توجه به پتانسیل بالا وامکانات چشمگیر نرم افزاری وسخت افزاری بویژه در حیطه علوم دامی ودامپزشکی،به عنوان اولین واحددانشگاه آزاداسلامی کشور مفتخر به برگزاری یازدهمین کنگره ملی و دانشجویی دامپزشکان ایران(14 الغایت16 شهریور ماه) باحضوربرخی از استادان مطرح دامپزشکی و خیل کثیری از دانشجویان دوره Ph.D ودکتری حرفه ای این رشته شده است.»
ولی پور افروزی تأکید کرد:«با توجه به بحث های محیط زیستی وابعاد گوناگون طبیعت وحیات وحش مقوله دامپزشکی حیات وحش،فرصت ها وچالش ها به عنوان محور اصلی کنگره یازدهم در نظر گرفته شد.»

 

ورود به وب سایت همایش، اینجا کلیک کنید.