قابل توجه کلیه استادان دانشگاه آزاد اسلامی بابل
Posted on جوان 18, 2017 22:58
قابل توجه کلیه استادان دانشگاه آزاد اسلامی بابل
قابل توجه کلیه استادان دانشگاه آزاد اسلامی بابل
با طلاع می رساند با توجه به تعطیلات دو هفته ای دانشگاه آزاد اسلامی استادان ارحمند فقط تا روز یکشنبه مورخه 1396/4/4 فرصت دارند نسبت به تحویل پارکت امتحانات دانشجویان اقدام و پارکت را از دائر امتحانات دانشگاه تحویل بگیرند.
در ضمن نمرات اولیه را جهت رویت دانشجویان در سامانه دانشگاه ثبت کرده ونیز نمرات نهایی پایان ترم دانشجویان خود را تا تاریخ 1396/4/17 به دائرامتحانات دانشگاه تحویل نمایند.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل