اطلاعیه:قابل توجه دانشجویان ارجمند
Posted on مي 29, 2017 12:22
اطلاعیه:قابل توجه دانشجویان ارجمند
دانشجویان محترم از آوردن #کیف_موبایل_هندزفری_و هرگونه وسایل غیر ضروری به جلسه امتحان خوداری فرمایند. استفاده از موبایل حتی به عنوان ساعت و یا ماشین حساب #ممنوع و #تخلف می باشد.
روابط عمومی دانشگاه