نشست اعضای هیأت علمی واحد بابل با حضور دکتر حسن قلی پوررئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
Posted on مارس 07, 2017 14:24
نشست اعضای هیأت علمی واحد بابل با حضور دکتر حسن قلی پوررئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نشست اعضای هیأت علمی واحد بابل با حضور دکتر حسن قلی پوررئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل یکشنبه ۹۵/۱۲/۲۲ساعت 10 صبح در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی برگزار می گردد .
حضور کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دراین نشست جلسه الزامی است.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل